Hem

NYHET!
PLANERINGSKALENDER LJUNGBY BIODLARFÖRENING 2022

Välkommen till Ljungbyortens biodlarförenings hemsida. Vi är en lokalförening under SBR – Sveriges Biodlares Riksförbund – och verkar i Ljungby kommun. Medlemsantalet är cirka 70 personer. Föreningen bildades i augusti 1930 med syfte att främja biodlingen samt stödja medlemmarna. Syftet kvarstår fortfarande, men vi vill också förmedla kunskap om binas liv och deras viktiga betydelse som pollinatörer. I samarbete med Vuxenskolan bedriver vi nybörjar- och fortsättningskurser. Vi försöker också att erbjuda en mentor till alla nyblivna biodlare. Föreningen erbjuder också skolor, företag och föreningar visning och information om bin. Har du frågor, vill du delta i någon kurs eller bli medlem?
Kontakta ordförande; Björn Strand, 0705-816109, björn.strand@haghult.com eller någon annan i styrelsen.

Länkar
Sveriges Biodlares Riksförbund SBR

Kronobergs biodlardistrikt

Regler för biodling-bitillsyn (Jordbruksverket) med bland annat löpande uppdaterad information om de geografiska skydds- och övervakningsområden som gäller med avseende på bisjukdomar

Bisjukdomslagen

Bisjukdomsförordningen

Jordbruksverket

Livsmedelsverket

Problem med bisvärm? Tryck här för information om SBR:s svärmtelefon eller här för direktnummer till ansvariga för svärmtelefonen inom Ljungbyortens biodlareförening.

Svärmtelefonen