Hem

Välkommen till Ljungbyortens biodlareförenings hemsida. Vi är en lokalförening under SBR – Sveriges Biodlares Riksförbund – och verkar i Ljungby kommun. Medlemsantalet är cirka 70 personer. Föreningen bildades i augusti 1930 med syfte att främja biodlingen samt stödja medlemmarna. Syftet kvarstår fortfarande, men vi vill också förmedla kunskap om binas liv och deras viktiga betydelse som pollinatörer. I samarbete med Vuxenskolan bedriver vi nybörjar- och fortsättningskurser. Vi försöker också att erbjuda en mentor till alla nyblivna biodlare. Föreningen erbjuder också skolor, företag och föreningar visning och information om bin. Har du frågor, vill du delta i någon kurs eller bli medlem?
Kontakta ordförande; Björn Strand, 0705 816109, Björn Strand@haghult.com eller någon annan i styrelsen.

Länkar
Sveriges Biodlares Riksförbund SBR

Jordbruksverket

Livsmedelsverket

Kronobergs biodlardistrikt

Bisjukdomslagen

Bisjukdomsförordningen