Hem

Nybörjarkurs Biodling:
Start: 2024-02-25 för mer info tryck här

Föreläsning om bihälsovård.
Torsdag den 4 april klockan 18.30 i samlingssalen på Ljungsätra.

 

Medlemsträff
Onsdag den 22 maj 18.30 hos Karin och Niklas i Kånna.
Temat för träffen är avläggarbildning.

 

Planeringskalender Ljungby Biodlarföreningför 2024

 

Välkommen till Ljungbyortens biodlarförenings hemsida. Vi är en lokalförening under SBR – Sveriges Biodlares Riksförbund – och verkar i Ljungby kommun. Medlemsantalet är cirka 70 personer. Föreningen bildades i augusti 1930 med syfte att främja biodlingen samt stödja medlemmarna. Syftet kvarstår fortfarande, men vi vill också förmedla kunskap om binas liv och deras viktiga betydelse som pollinatörer. I samarbete med Vuxenskolan bedriver vi nybörjar- och fortsättningskurser. Vi försöker också att erbjuda en mentor till alla nyblivna biodlare. Föreningen erbjuder också skolor, företag och föreningar visning och information om bin. Har du frågor, vill du delta i någon kurs eller bli medlem?
Kontakta ordförande; Björn Strand, 0705-816109, björn.strand@haghult.com eller någon annan i styrelsen.

Länkar
Sveriges Biodlares Riksförbund SBR

Kronobergs biodlardistrikt

Regler för biodling-bitillsyn (Jordbruksverket) med bland annat löpande uppdaterad information om de geografiska skydds- och övervakningsområden som gäller med avseende på bisjukdomar

Bisjukdomslagen

Bisjukdomsförordningen

Livsmedelsverket

Binas dans

Biodlingsföretagarna

Friska Bin

Länkar:  Jordbruksverket

Värdet av honungsbins pollinering av grödor i Sverige

Öka skörden– gynna honungsbin och vilda pollinerare

Öka skörden med honungsbin och jordhumlor

https://jordbruksverket.se/djur/ovriga-djur/bin-och-humlor

Jordbruksverket Bin och humlor

Jordbruksverket  Ny organisation för tillsyn och nya regler för bin efter bisäsongen 2025

Problem med bisvärm?

Tryck här för information om SBR:s svärmtelefon eller här för direktnummer till ansvariga för svärmtelefonen inom Ljungbyortens biodlareförening.

Svärmtelefonen